Lightning zcoxki

Risken att bli träffad av en blixt

Varje år är det ca 17 personer i Sverige som blir träffade av en blixt

Varje år är det ca 17 personer i Sverige som blir träffade av en blixt
Källa: http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/PC2328