Cat injure kx4xkt

Risken att din katt blir så skadad att den behöver vård

Risken att din katt blir skadad så att den behöver veterinärvård är ca 1 på 18.

Källa: Dina Försäkringar