Cat sick ss7jks

Risken att din katt blir sjuk och behöver vård

Risken att din katt blir så pass sjuk att den behöver veterinärvård är ca 1 på 4.

Källa: Dina Försäkringar