Funghi ncqmqn

Risken att ditt hus får hussvamp

Risken att ditt hus ska drabbas av hussvamp är 1 på ca 1700.

Källa: Dina Försäkringar