Wildboar ufiav7

Risken att vilda djur förstör din trädgård

Risken att få skada på lösöre orsakad av vilda djur är ca 1 på 18 400.

Källa: Dina Försäkringar