Snowmobile hospital mkunwd

Risken att skada dig i en snöskoterolycka

Omkring 1 500 personer per år behöver uppsöka en akutmottagning efter olyckor med snöskotrar.

Källa: DinSäkerhet