Thin ice vqcfg9

Risken att gå igenom isen och drunkna

Under åren 1999 till 2014 har nästan 235 människor omkommit genom drunkning i isolyckor. Det ger ett genomsnitt på drygt 14 personer per år. De aktiviteter som leder till flest dödsfall är is- fiske och då man kör olika typer av fordon på isen. Framförallt har ett ökat antal olyckor med snöskoter rapporterats.

Källa:  DinSäkerhet