Sledding cyaivg

Risken att råka ut för en pulkaolycka

Under de senaste sju åren har i genomsnitt ca 1 600 olyckor med pulkor inträffat per år.

Källa: MSB