Avalanche qiuvth

Risken att du omkommer i en lavin

Laviner tar nära 200 människoliv i Europa varje år. Även svenska skidåkare drabbas och under 2000-2014 har omkring 30 svenska medborgare omkommit i laviner, de flesta utomlands.

Källa: DinSäkerhet