Playground bc0qtk

Risken att skada dig i en klätterställning

Ungefär 1 600 skadas i klätterställningar varje år. Det är något fler pojkar än flickor som skadar sig i klätterställningar och medelåldern är sju år.

Källa: