Swing qnegoj

Risken att skada dig av en gunga

Uppskattningsvis 1 500 skadas i eller av gungor varje år. Det är i stor sett lika många pojkar som flickor som skadas i detta lekredskap.

Källa: