Bike 2 lhmq4e

Risken att skada dig när du cyklar

Enligt IDB Sverige uppsöker varje år drygt 23 000 personer ett akutsjukhus efter att ha skadats som cyklist.

Källa: MSB